Skip to content

1,046,182 books read so far

Y Clwb Darllen

Yma yn y Clwb Darllen fe gewch ragor o wybodaeth am rai o’ch hoff awduron a darlunwyr a’u llyfrau hyfryd.

Sgroliwch i lawr y dudalen i weld y Llyfrau Gwych rydym yn eu hargymell
Edrychwch ar Golwg ar Awdur i weld rhagor o fideos hwyliog a chyfweliadau ag awduron

Daw’r mwyafrif o’r cynnwys ar y tudalennau hyn o’r gronfa bresennol o adnoddau Sialens Ddarllen yr Haf ac maent yn Saesneg. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn ychwanegu a datblygu cynnwys o Gymru a bydd hwn yn cael ei ychwanegu at y wefan yn ystod yr haf.

Eloise Williams

Mae'r awdur Eloise Williams yn siarad am yr anturiaethau a'r ysbrydoliaeth sy'n aros dafliad carreg o'i chartref ar arfordir Sir Benfro. Mae hi... Darllen Mwy

Luned Aaron

Mae'r artist a'r gwneuthurwr llyfrau Luned Aaron, yn trafod yr ysbrydoliaeth a'r siwrnai a arweiniodd at greu ei llyfr diweddaraf Mae’r Cyfan i Ti... Darllen Mwy

Iolo Williams

Mae Iolo Williams, yr arsylwr natur, yr awdur a'r cyflwynydd teledu yn darllen Llyfrgell Bywyd gan Tamar Eluned Williams. I gael mwy o wybodaeth...

Sophie Anderson

Mae Estyn Allan yn cyflwyno Sophie Anderson

Jac Jones

Adnabod Darlunydd: Jac Jones Darllen Mwy

Llyfrau gwych i’ch ysgogi

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy