Skip to content

1,046,182 Llyfr wedi’u Darllen

Tintin: Trysor Rhaca Goch

Herge, Dafydd Jones

Tintin: Trysor Rhaca Goch

Subjects

  • Comig a manga. O Asterix i Zelda

Average rating

5 out 5

Mae Tintin a'i ffrindiau ar eu ffordd i'r Caribî i chwilio am drysor coll y môr-leidr Rhaca Goch, a llong yr Uncorn. Er dod o hyd i weddillion y llong, does dim golwg o drysor Rhaca Goch. Y cyfan sydd ar wely'r môr yw hen gist yn llawn dogfennau - dogfennau sy'n datgelu newyddion syfrdanol! Tintin and his friends head for the Caribbean in search of pirate Rhaca Goch's lost treasure, and the ship Yr Uncorn. Although they find the sunken vessel beneath the waves, the treasure has vanished. All that remains is a chest full of manuscripts - manuscripts which reveal surprising information!

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy