Skip to content

1,046,184 books read so far

Y Clwb Darllen

Yma yn y Clwb Darllen fe gewch ragor o wybodaeth am rai o’ch hoff awduron a darlunwyr a’u llyfrau hyfryd.

Sgroliwch i lawr y dudalen i weld y Llyfrau Gwych rydym yn eu hargymell
Edrychwch ar Golwg ar Awdur i weld rhagor o fideos hwyliog a chyfweliadau ag awduron

Daw’r mwyafrif o’r cynnwys ar y tudalennau hyn o’r gronfa bresennol o adnoddau Sialens Ddarllen yr Haf ac maent yn Saesneg. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn ychwanegu a datblygu cynnwys o Gymru a bydd hwn yn cael ei ychwanegu at y wefan yn ystod yr haf.

Estyn Allan with Eloise Williams

Estyn Allan presents three readings by Eloise Williams and a conversation with the author. Darllen Mwy

Claire Fayers Writing a fairy tale

Ysgrifennu stori dylwyth teg gyda Claire Fayers.

Share a Story Month with Claire Fayers

I ddathlu Mis Cenedlaethol Rhannu-Stori, gwnaethom ofyn i'r awdur Claire Fayers rannu ei hatgofion o ymweld â'i llyfrgell leol a'r hyn y mae hi'n...

Nicola Davies

Estyn Allan yn cyflwyno Nicola Davies

Iolo Williams

Estyn Allan presents Iolo Williams. Darllen Mwy

Llyfrau gwych i’ch ysgogi

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy