Skip to content

1,046,184 books read so far

Chwiliwch am lyfr

Oes angen help arnoch chi i chwilio am lyfr? Mae gennym ni’r holl wybodaeth i chi.

Casgliad Llyfrau - Crefftwyr Campus

Cer i chwilio am y llyfrau Cymraeg – casgliad y Crefftwyr Campus!

Tyrd i ddarganfod dy ddoniau creadigol gyda chasgliad llyfrau Cymraeg Sialens Ddarllen yr Haf, sydd wedi eu dewis gan Gyngor Llyfrau Cymru! 

 

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy