Skip to content

1,046,182 Llyfr wedi’u Darllen

Chwiliwch am lyfr

Oes angen help arnoch chi i chwilio am lyfr? Mae gennym ni’r holl wybodaeth i chi.

Casgliad Llyfrau Ar eich marciau, Darllenwch!

Casgliad Llyfrau Ar eich marciau, Darllenwch!

Mae’r Casgliad Llyfrau Ar eich marciau, Darllenwch! wedi’i ddewis yn arbennig ar eich cyfer chi ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf. 
 
Mae’n orlawn o lyfrau llawn dychymyg, llawn hwyl i’ch cadw’n actif. 
 
Os ydych chi’n chwilio am argymhellion er mwyn dechrau arni, rydych chi yn y lle iawn!  

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy