Skip to content

1,046,219 books read so far

Gweithgareddau

Croeso i’r dudalen Gweithgareddau!

Yma gallwch ddod o hyd i weithgareddau Sialens Ddarllen yr Haf a Sialens Fach y Gaeaf ddiweddaraf, ynghyd â llwyth o bethau difyr gan eich hoff awduron a darlunwyr.

Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid

Llyfryn Gweithgaredd

Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid

Sudoku

Posau Sudoku

Sudoku

Sudoku

Posau Perffaith Caio

Sudoku

Posau

Sudoku

Posau

Viper's Daughter

Croeso i’r pac

Viper's Daughter

Creative activities from our friends at the British Library

Gweithgareddau creadigol

Gan ein cyfeillion yn y Llyfrgell Brydeinig

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy