Skip to content

1,046,208 books read so far

Creu Proffil

Derbyn gwobrau, chwarae gemau ac ennill bathodynnau wrth ichi ddarganfod llyfrau anhygoel i’w darllen yr haf hwn!

Ymuno nawr

Sut mae’n gweithio

Croeso i Sialens Ddarllen Yr Haf, sialens ddarllen yn dechrau ar 22 Mehefin 2024!

 1. 1. Cofrestra

  Clicia ar 'Ymuno nawr' i greu dy gyfrif.

 2. 2. Darllena lyfrau

  Gosod dy nod darllen a darllena unrhyw beth a fynni di! Bob tro y gorffenni di lyfr, ychwanega fe at dy broffil a gad adolygiad.

 3. 3. Enilla wobrau digidol

  Datgloa wobrau arbennig am dy ddarllen gan gynnwys bathodyn newydd ar-lein a thystysgrif pan gyrhaeddi di nod dy Sialens!

 1. 1. Ymwelwch â'ch llyfrgell leol a gofynnwch i gofrestru – bydd llyfrgellydd yn rhoi ffolder casglu arbennig i chi pan fyddwch chi'n dechrau eich Sialens.

 2. 2. Darllenwch! Gosodwch nod darllen a darllenwch unrhyw beth rydych chi'n ei hoffi.

 3. 3. Bob tro y byddwch yn gorffen llyfr, ewch i'r llyfrgell. Byddwch yn casglu sticeri arbennig a gwobrau am ddarllen llyfrau!

*Please check with your local library service which rewards they will be offering.

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy