Skip to content

1,045,795 Llyfr wedi’u Darllen

Creu Proffil

Derbyn gwobrau, chwarae gemau ac ennill bathodynnau wrth ichi ddarganfod llyfrau anhygoel i’w darllen yr haf hwn!

Ymuno nawr

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol newydd i gael hyd i syniadau’r Sialens Ddarllen yr Haf i’ch dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Mae gwefan Sialens Ddarllen yr Haf a Sialens Fach y Gaeaf yn eich helpu i gadw cofnod o’ch darllen drwy’r flwyddyn.

Chwiliwch am lyfrau newydd, cymerwch ran mewn sialensau bach, chwaraewch gemau, a mwy!

Sut mae’n gweithio?

  1. 1 Crëwch broffil a dewiswch eich rhithffurf
  2. 2 Chwiliwch am lyfrau anhygoel i’w darllen
  3. 3 Adolygwch lyfrau i ddatgloi bathodynnau
  4. 4 Ewch ati i chwarae gemau, cymryd rhan mewn cystadlaethau, a sgwrsio â darllenwyr brwd eraill!
Crëwch eich proffil nawr