Skip to content

1,046,182 books read so far

Cydnabod

Mae ein MAWR ddiolch fel Y Reading Agency i…

Ein Tîm

Pawb o Dîm Y Reading Agency a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr a sicrhaodd fod Sialens Ddarllen yr Haf 2021 ar gael (fel llwyfan ddigidol newydd) i gefnogi teuluoedd y gwledydd hyn.

Partneriaid llyfrgell

Ein partneriaid llyfrgelloedd cyhoeddus a’r staff llyfrgell angerddol sy’n dod â Sialens Ddarllen yr Haf at gymunedau lleol.

Noddwyr a Chefnogwyr

Mae’r Sialens Ddarllen yr Haf yng Nghymru yn derbyn cefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru
Cyhoeddwyr a darparwyr
I’r holl gyhoeddwyr sydd wedi cefnogi’r Sialens eleni trwy gyhoeddi llyfrau bendigedig gan awduron gwych.

I’r holl ddarparwyr sydd wedi’n cefnogi i alluogi cymaint o lyfrau “gwyllt” ag sy’n bosib i fod ar gael:

BorrowBox

Mae BorrowBox yn darparu e-lyfrau ac e-lyfrau llafar i lyfrgelloedd. Gydag ap llyfrgell BorrowBox, cewch bori, benthyg a lawrlwytho teitlau anhygoel gan eich hoff awduron o’ch cartref bach clyd eich hun neu wrth ichi grwydro. Ewch i nôl ap o’ch Siop Apiau neu Google Play a dechrau mwynhau e-lyfrau ac e-lyfrau llafar gwych yn syth trwy eich llyfrgell leol.

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy