Skip to content

1,045,698 books read so far

Newyddion

Y newyddion diweddaraf am y Sialens Ddarllen ac am lyfrau sydd wedi’u hargymell, yn ogystal â negeseuon gan eich hoff awduron a darlunwyr

Adnoddau #CaruDarllen: Awduron o Gymru

Adnoddau #CaruDarllen: Awduron o Gymru

Adnoddau #CaruDarllen: Awduron o Gymru image

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi creu cyfres o fideos yn cynnwys awduron o Gymru i ysbrydoli a chefnogi darllen er pleser gartref neu yn yr ystafell ddosbarth.

Watch them here!

20 September 2021

Gwynedd Libraries

Gwynedd Libraries

Dros yr haf, croesawodd Llyfrgelloedd Gwynedd rai ffrindiau gwyllt arbennig iawn o Creature Ark, dewch i weld yr holl hwyl gawsom nhw yn eu llyfrgelloedd!

Cyfarfod Barnaby!

Cyfarfod Eddie!

See more here!

20 September 2021

Sgrambl Caerwyllt

Sgrambl Caerwyllt

Ydych chi'n feistr posau?

I ddathlu thema Arwyr y Byd Gwyllt eleni, rydyn ni'n rhyddhau gêm newydd sbon – Sgrambl Caerwyllt!

I chwarae, mae angen i chi gwblhau tri phos gwahanol o'r arwyr. Tapiwch unrhyw deilsen i'w symud i'r lle gwag… Darllen Mwy

16 August 2021

Croeso i Holl Arwyr y Byd Gwyllt!

Croeso i Holl Arwyr y Byd Gwyllt!

Mae Sialens Ddarllen yr Haf 2021 bellach wedi cyrraedd! Rydym yn ysu am eich cyflwyno chi i’n harwyr gwych a’ch rhoi chi ar ben ffordd ar gyfer eich taith ddarllen!

Dewch i adnabod yr Arwyr

Cliciwch ar y dolenni isod i ddysgu rhagor am gymer… Darllen Mwy

16 August 2021

Dewch i Adnabod ein Harwyr: Carys a Caio (Carys and Doug)

Dewch i Adnabod ein Harwyr: Carys a Caio (Carys and Doug)

Dewch i gwrdd â’r tîm gwyrdd penigamp – Carys a Caio!

Mae Carys a’i chi ffyddlon Caio yn benderfynol o sicrhau mai Caerwyllt yw’r lle gorau i fyw ar gyfer pobl ac anifeiliaid. Mae nhw am godi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol ac annog eu cy… Darllen Mwy

16 August 2021