Skip to content

1,046,182 books read so far

Gemau

Mwynhewch ambell gêm boblogaidd o Sialensau Darllen yr Haf y gorffennol. Allwch chi gyrraedd pen rhestr y buddugwyr?

  • Teithiwch drwy’r gofod ac enillwch bwyntiau am chwalu asteroidau yn Tanio’r Gofod
  • Profwch pa mor graff ydych chi gyda Lleidr Teitlau
    *Am y gorau yn erbyn y cloc i lenwi teitlau gwag y llyfrau yn Gwib Teitlau
  • Chwiliwch am ffrindiau uncorn wrth i chi ruthro o amgylch y Ras Chwilfa’r Chwedlau
  • Rhedwch ar ôl ystlumod a cheisiwch ddianc rhag ellyllon – ydych chi’n meiddio mynd i mewn i’r Plas Braw yn Dal Ystlumod?
Sgrambl Caerwyllt

Sgrambl Caerwyllt

Cwblhewch dri phos llithro cyn gynted â phosib! Po gyflymaf ydych chi, yr uchaf fydd eich sgôr!

Tanio’r Gofod

Tanio’r Gofod

Enillwch bwyntiau drwy chwalu asteroidau. Peidiwch â chael eich taro’n rhy aml a pheidiwch â saethu Pluto!

Pob darlun © Adam Stower

Lleidr Teitlau

Lleidr Teitlau

Teipiwch yn y bylchau i ddyfalu teitl y llyfr yn gywir. Yr un cyflymaf sy’n cael y sgôr uchaf!

Pob darlun © Tony Ross

Gwib Teitlau

Gwib Teitlau

Teipiwch yn y bylchau i ddyfalu teitl y llyfr yn gywir. Yr un cyflymaf sy’n cael y sgôr uchaf!

Ras Chwilfa’r Chwedlau

Ras Chwilfa’r Chwedlau

Rhuthrwch o gwmpas y Chwilfa Chwedlau a chwiliwch am eich ffrindiau uncorn ar yr un pryd. Yr un cyflymaf sy’n cael y sgôr uchaf!

Pob darlun © Sarah McIntyre

Dal Ystlumod

Dal Ystlumod

Mae ystlum Plas Braw yn dod â llawer o lyfrau Sialens Ddarllen yr Haf atoch chi. Ond faint ohonyn nhw allwch chi eu dal?

Pob darlun © Chris Riddell

Helfa Plas Braw

Helfa Plas Braw

Edrychwch allan am drigolion Plas Braw wrth ichi chwilio trwy’r Plas Braw. Faint o bwyntiau fedrwch chi eu cael?

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy