Skip to content

1,046,182 books read so far

Amdanon ni

Mae Sialens Ddarllen yr Haf a Sialens Fach y Gaeaf yn annog plant 4 i 11 oed i fwynhau buddiannau darllen er pleser.

Darganfyddwch mwy am ein rhaglenni yma.

Edrychwch yma i ganfod mwy am y Sialens.

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol newydd i gael hyd i syniadau’r Sialens Darllen yr Haf i’ch dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy