Skip to content

1,046,182 books read so far

Cysylltu â ni

Ewch i’n tudalen Help i gael hyd i atebion i gwestiynau cyffredin am Sialens Darllen yr Haf.

Cewch hyd i fanylion cyswllt ar gyfer y Reading Agency yma.

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy