Skip to content

1,046,182 books read so far

Sgrambl Caerwyllt

Sgrambl Caerwyllt

Ydych chi'n feistr posau?

I ddathlu thema Arwyr y Byd Gwyllt eleni, rydyn ni'n rhyddhau gêm newydd sbon – Sgrambl Caerwyllt!

I chwarae, mae angen i chi gwblhau tri phos gwahanol o'r arwyr. Tapiwch unrhyw deilsen i'w symud i'r lle gwag… Darllen Mwy

16 August 2021

Croeso i Holl Arwyr y Byd Gwyllt!

Croeso i Holl Arwyr y Byd Gwyllt!

Mae Sialens Ddarllen yr Haf 2021 bellach wedi cyrraedd! Rydym yn ysu am eich cyflwyno chi i’n harwyr gwych a’ch rhoi chi ar ben ffordd ar gyfer eich taith ddarllen!

Dewch i adnabod yr Arwyr

Cliciwch ar y dolenni isod i ddysgu rhagor am gymer… Darllen Mwy

16 August 2021

Dewch i Adnabod ein Harwyr: Carys a Caio (Carys and Doug)

Dewch i Adnabod ein Harwyr: Carys a Caio (Carys and Doug)

Dewch i gwrdd â’r tîm gwyrdd penigamp – Carys a Caio!

Mae Carys a’i chi ffyddlon Caio yn benderfynol o sicrhau mai Caerwyllt yw’r lle gorau i fyw ar gyfer pobl ac anifeiliaid. Mae nhw am godi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol ac annog eu cy… Darllen Mwy

16 August 2021

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy