Skip to content

1,046,182 Llyfr wedi’u Darllen

Mae Sialens Fach y Gaeaf yma! 

Mae Sialens Fach y Gaeaf yma! 

Mae Sialens Fach y Gaeaf yma!  image

Mae Sialens Fach y Gaeaf yma! 
 
Rydyn ni’n ymuno â‘r Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid unwaith eto ac mae’r tîm yn ôl ar gyfer her ddarllen wych arall. 
  
Os cymerais di ran yn Sialens Ddarllen yr Haf, croeso yn ôl! Parha â‘r gwaith anhygoel trwy ychwanegu bathodyn darllen arall at dy wregys. 
Os wyt ti’n newydd, hip hip hwre! Mae’n wych dy weld yma. Gobeithio byddi di yn cael hwyl yn darllen. Cofia, mae ‘na bencampwr darllen ym mhob un ohonom! 
 
Bydd y Sialens yn dechrau ddydd Gwener 1 Rhagfyr 2023 ac yn dod i ben ar 19 Chwefror 2024. 
  
Darllena dri llyfr neu fwy i gwblhau Sialens Fach y Gaeaf! 
  
Sgoria ac adolyga dy lyfrau ar y wefan hon tra bydd y Sialens ymlaen a byddwch yn datgloi bathodyn rhithwir arbennig ar gyfer eich proffil A thystysgrif arbennig gellir ei hargraffu a’i chadw. 
  
Os nad oes gen ti broffil eto, clicia ar y botwm Ymuno ar ochr chwith brig y dudalen i gofrestru. 
  
Cadwa lygad ar ein Newyddion i gael y newyddion diweddaraf am y Sialens Fach, gan gynnwys gweithgareddau, argymhellion llyfrau, a chystadlaethau i gystadlu. 
  
A yw dy lyfrgell neu ysgol yn mynd i gymryd rhan yn Sialens Fach y Gaeaf? Gall oedolion ddod o hyd i adnoddau yn ein Banc Adnoddau

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy