Skip to content

1,046,182 Llyfr wedi’u Darllen

Edrychwch ar Casgliad Llyfrau Ar eich marciau, Darllenwch!

Edrychwch ar Casgliad Llyfrau Ar eich marciau, Darllenwch!

Edrychwch ar Casgliad Llyfrau Ar eich marciau, Darllenwch!   image

Edrychwch ar Casgliad Llyfrau Ar eich marciau, Darllenwch!

Mae’n orlawn o lyfrau i’ch cadw’n actif ac rydym yn siŵr y byddwch yn dod o hyd i ddigon o ysbrydoliaeth yma ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf eleni. 


Paratowch ar gyfer straeon llawn ysbryd tîm, arwyr chwaraeon go iawn, a llawer o hwyl gyda’n llyfrau stori a llun, darllenwyr cynnar a llyfrau canolradd – mae llawer i’ch cadw’n brysur! 


Mae’r Casgliad Llyfrau Ar eich marciau, Darllenwch! wedi’i ddewis yn arbennig ar eich cyfer chi ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf. 

Ymunwch â’ch llyfrgell leol a benthyg E-lyfrau, llyfrau sain, comics ar-lein a chylchgronau am ddim y gallwch eu defnyddio i gwblhau eich Sialens Ddarllen yr Haf! 


Ewch i wefan eich llyfrgell leol i ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael i chi eu mwynhau. 


Gallwch ddod o hyd i ganllaw defnyddiol i gael mynediad at lyfrau gartref ar ein tudalen Llyfrau yma

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy