Skip to content

1,045,795 Llyfr wedi’u Darllen

Casgliad Llyfrau Teclynwyr

Casgliad Llyfrau Teclynwyr

Archwiliwch y Casgliad Llyfrau Teclynwyr! 

Mae pob llyfr wedi’i ddewis yn arbennig i bawb sy’n cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf ei fwynhau. 

Mae llawer o’r teitlau hyn hefyd ar gael i chi eu mwynhau am ddim! – drwy eich gwasanaeth llyfrgell lleol. Ewch i wefan neu ap eich llyfrgell leol i bori drwy eu catalog ar-lein. Mae’n bosibl bod eich llyfrgell yn cynnig gwasanaeth Clicio a Chasglu, felly gallwch chi godi’ch llyfrau i’w mwynhau gartref. Cadwch lygad am fersiynau e-lyfr a llyfrau sain hefyd! 

Gallwch ddod o hyd i ganllaw defnyddiol i gael mynediad at lyfrau gartref ar ein tudalen Chwilio am Lyfr yma. 

Ewch â fi i 

Chwiliwch am fwy o awgrymiadau am lyfrau 

Rhowch dro i’r Llwythwr Llyfrau! 

Mae’r holl lyfrau y mae’n eu hargymell wedi cael eu graddio a’u hadolygu gan blant ar y wefan hon. 

Ymunwch yn y Sgwrs 

Gofynnwch i Declynwyr eraill am awgrymiadau!