Skip to content

1,046,184 books read so far

Casgliad Llyfrau Teclynwyr

Casgliad Llyfrau Teclynwyr

Archwiliwch y Casgliad Llyfrau Teclynwyr! 

Mae pob llyfr wedi’i ddewis yn arbennig i bawb sy’n cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf ei fwynhau. 

Mae llawer o’r teitlau hyn hefyd ar gael i chi eu mwynhau am ddim! – drwy eich gwasanaeth llyfrgell lleol. Ewch i wefan neu ap eich llyfrgell leol i bori drwy eu catalog ar-lein. Mae’n bosibl bod eich llyfrgell yn cynnig gwasanaeth Clicio a Chasglu, felly gallwch chi godi’ch llyfrau i’w mwynhau gartref. Cadwch lygad am fersiynau e-lyfr a llyfrau sain hefyd! 

Gallwch ddod o hyd i ganllaw defnyddiol i gael mynediad at lyfrau gartref ar ein tudalen Chwilio am Lyfr yma. 

Ewch â fi i 

Chwiliwch am fwy o awgrymiadau am lyfrau 

Rhowch dro i’r Llwythwr Llyfrau! 

Mae’r holl lyfrau y mae’n eu hargymell wedi cael eu graddio a’u hadolygu gan blant ar y wefan hon. 

Ymunwch yn y Sgwrs 

Gofynnwch i Declynwyr eraill am awgrymiadau! 

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy