Skip to content

1,046,182 Llyfr wedi’u Darllen

Llyfryn Gweithgaredd

Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid

Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid

Mae’r llyfryn gweithgaredd hwn wedi’i greu gan yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid sy’n gweithio mewn partneriaeth â’r Asiantaeth Ddarllen (The Reading Agency) i ddod â Sialens Ddarllen yr Haf eleni i chi. Wedi’i ysbrydoli gan dîm sêr y Sialens, mae’r llyfryn yn rhoi gweithgareddau a gemau syml, hwyliog i chi, i’ch annog i fod yn actif gyda’ch gilydd fel teulu yr haf hwn am 60 munud y dydd. 

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy