Skip to content

1,046,182 Llyfr wedi’u Darllen

Gweithgareddau

Croeso i’r dudalen Gweithgareddau!

Yma gallwch ddod o hyd i weithgareddau Sialens Ddarllen yr Haf a Sialens Fach y Gaeaf ddiweddaraf, ynghyd â llwyth o bethau difyr gan eich hoff awduron a darlunwyr.

Sêr y Bêl Gron (Football Superstars)

Gweithgareddau Pêl-droed Gwych

Sêr y Bêl Gron (Football Superstars)

Annwyl Fyd...

Anfon Llythyr Ar Gyfer Diwrnod Y Byd

Annwyl Fyd...

Anfon Llythyr Ar Gyfer Diwrnod Y Byd

Creative activities from our friends at the British Library

Gweithgareddau creadigol

Gan ein cyfeillion yn y Llyfrgell Brydeinig

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy