Skip to content

1,046,182 Llyfr wedi’u Darllen

Y Llwythwr Llyfrau

Plant tebyg i chi sydd wedi ychwanegu’r holl lyfrau sydd yn y Llwythwr Llyfrau!
Nawr fe gewch chi weld pa lyfrau mae plant eraill wedi’u hargymell.
Cliciwch ar y ar y blychau lliw a llusgo eich dewis i ganol y Llwythwr Llyfrau.

Y Llwythwr Llyfrau

Plant tebyg i chi sydd wedi ychwanegu’r holl lyfrau sydd yn y Llwythwr Llyfrau!
Nawr fe gewch chi weld pa lyfrau mae plant eraill wedi’u hargymell.
Cliciwch ar y ar y blychau lliw a llusgo eich dewis i ganol y Llwythwr Llyfrau.

Beth yw hwn? Os hoffet ti, edrych ar beth mae plant eraill dy oedran yn awgrymu.
Math o lyfr
action
info
sport
fantasy
animals
funny
spooky
friendship
history
comic
poetry
fairytale
Oed
Beth yw hwn? Os hoffet ti, edrych ar beth mae plant eraill dy oedran yn awgrymu.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13+
Who
Beth yw hwn? If you like, you can see books recommended by boys, by girls, or by everyone.
Boy
Girl
I don't mind

Ailosod

Pwyswch ar rannau o’r peiriant a llusgo eich dewisiadau i mewn i’r Llwythwr Llyfrau!

× Close
Boy
Girl
I don't mind
× Close
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13+

Awgrymiadau Gwych

Pan fyddwch chi wedi cael eich canlyniadau, cliciwch ar y botwm Hapddewis! i newid trefn eich rhestr.
Cliciwch ar glawr llyfr i wybod mwy amdano ac i ddarllen adolygiadau.
I ychwanegu eich argymhellion eich hun at y Llwythwr Llyfrau, fe fydd angen ichi fewngofnodi neu gofrestru i greu proffil.

Ewch i’n tudalen Chwilio am Lyfr i gael gwybod sut i gael gafael ar lyfrau pan fyddwch chi gartref.

Llyfrau gwych i’ch ysgogi

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy