Skip to content

1,046,203 books read so far

Llyfrau Goleuo'r Dudalen: Byd Glan Mor

Carron Brown, Elin Meek

Llyfrau Goleuo'r Dudalen: Byd Glan Mor

Subjects

  • Ffeithiau a gwybodaeth. Rhestrau, ystadegau a digon o ffeithiau

Average rating

3 out 5

Cyfrol ddarluniadol hardd yn cyflwyno cyfrinachau a llawenydd byd natur i blant, wrth iddynt ddysgu am y creaduriaid a'r planhigion sy'n byw ar lan y môr. Spot the tiny shrimps hiding in the sand, see a shy crab underneath a rock and watch a jewel-like anemone open its tentacles in this gorgeously illustrated book of nature's hidden habitats. By simply holding the book up to the light, young children will be able to discover the animals and plants that live in and around the seashore.

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy