Skip to content

1,045,698 books read so far

Bywiogi Llyfrau

Ewch ar antur fendigedig gyda cyflwynwyr adnabyddus wrth iddyn nhw adrodd am eu hoff lyfrau plant yn Bringing Books to Life BBC

Gwyliwch 20 o’ch hoff enwogion yn darllen dyfyniadau o’u hoff lyfrau. Comisiynwyd gan Barth Dysgu BBC.

Emma Rea

Mae Firefly Press yn cyflwyno Emma Rea, awdur My Name is River.

Claire Fayers Writing a fairy tale

Ysgrifennu stori dylwyth teg gyda Claire Fayers.

Share a Story Month with Claire Fayers

I ddathlu Mis Cenedlaethol Rhannu-Stori, gwnaethom ofyn i’r awdur Claire Fayers rannu ei hatgofion o ymweld â’i llyfrgell leol a’r hyn y mae hi’n ei garu am lyfrau.

Nicola Davies

Estyn Allan yn cyflwyno Nicola Davies

Iolo Williams

Mae Iolo Williams, yr arsylwr natur, yr awdur a’r cyflwynydd teledu yn darllen Llyfrgell Bywyd gan Tamar Eluned Williams.

I gael mwy o wybodaeth am y llyfr, ble i gael copi a rhai adnoddau y gellir eu lawrlwytho, ewch i – http://head4arts.org.uk/llyfrgell-bywyd/