Skip to content

1,046,182 books read so far

Bywiogi Llyfrau

Ewch ar antur fendigedig gyda cyflwynwyr adnabyddus wrth iddyn nhw adrodd am eu hoff lyfrau plant yn Bringing Books to Life BBC

Gwyliwch 20 o’ch hoff enwogion yn darllen dyfyniadau o’u hoff lyfrau. Comisiynwyd gan Barth Dysgu BBC.

Claire Fayers Writing a fairy tale

Ysgrifennu stori dylwyth teg gyda Claire Fayers.

Share a Story Month with Claire Fayers

I ddathlu Mis Cenedlaethol Rhannu-Stori, gwnaethom ofyn i’r awdur Claire Fayers rannu ei hatgofion o ymweld â’i llyfrgell leol a’r hyn y mae hi’n ei garu am lyfrau.

Nicola Davies

Estyn Allan yn cyflwyno Nicola Davies

Iolo Williams

Mae Iolo Williams, yr arsylwr natur, yr awdur a’r cyflwynydd teledu yn darllen Llyfrgell Bywyd gan Tamar Eluned Williams.

I gael mwy o wybodaeth am y llyfr, ble i gael copi a rhai adnoddau y gellir eu lawrlwytho, ewch i – http://head4arts.org.uk/llyfrgell-bywyd/

Sophie Anderson

Mae Estyn Allan yn cyflwyno Sophie Anderson


Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy