Skip to content

1,046,184 books read so far

Casgliad Llyfrau 2024

Crefftwyr Campus

Cer i chwilio am y llyfrau Cymraeg – casgliad y Crefftwyr Campus!

Tyrd i ddarganfod dy ddoniau creadigol gyda chasgliad llyfrau Cymraeg Sialens Ddarllen yr Haf, sydd wedi eu dewis gan Gyngor Llyfrau Cymru!

Sgrolia i lawr i edrych drwy’r teitlau!

Mae llawer o’r llyfrau hyn ar gael i chi eu mwynhau – am ddim! – drwy eich gwasanaeth llyfrgell leol. Ewch i wefan neu ap eich llyfrgell leol i bori drwy eu catalog ar-lein.

Mae’n bosibl bod eich llyfrgell yn cynnig gwasanaeth Clicio a Chasglu er mwyn i chi gasglu eich llyfrau a’u mwynhau gartref. Cadwch olwg am fersiynau e-lyfr a llyfrau sain hefyd.   

Ewch â fi i…  

Bydd y Sialens yn dechrau ar 22 Mehefin yn yr Alban ac 6 Gorffennaf yng Nghymru a Lloegr. Gallwch gymryd rhan naill ai yn y llyfrgell neu ar-lein.  

Mwy o wybodaeth yma. 

Chwiliwch am fwy o awgrymiadau am lyfrau 

Rhowch dro i’r Llwythwr Llyfrau!  
Mae’r holl lyfrau y mae’n eu hargymell wedi cael eu graddio a’u hadolygu gan blant ar y wefan hon.  

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy