Skip to content

1,046,182 Llyfr wedi’u Darllen

Casgliad Llyfrau Arwyr y Byd Gwyllt

Archwiliwch Gasgliad Llyfrau Arwyr y Byd Gwyllt!

Mae pob llyfr wedi’i ddewis yn arbennig gan grŵp arbenigol o ddarllenwyr i bawb sy’n cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf ei fwynhau.

Mae llawer o’r teitlau hyn hefyd ar gael ichi eu mwynhau – am ddim! – drwy eich gwasanaeth llyfrgell lleol. Ewch i wefan neu ap eich llyfrgell leol i bori drwy eu catalog ar-lein. Efallai bod eich llyfrgell yn cynnig gwasanaeth Clicio a Chasglu, er mwyn ichi allu casglu’ch llyfrau i’w mwynhau gartref. Cadwch olwg am e-lyfrau a llyfrau llafar hefyd!

Gallwch hefyd alw i mewn i’ch siop lyfrau leol neu eu cefnogi ar Bookshop.org neu gwales.com
Mae canllaw defnyddiol ar gyfer cael mynediad at lyfrau gartref ar ein tudalen Chwilio am Lyfr yma

Ewch â fi i…

Chwiliwch am hyd yn oed mwy o awgrymiadau ar gyfer llyfrau

Defnyddiwch y Llwythwr Llyfrau! Mae’r holl lyfrau mae’n eu hargymell wedi cael marc ac adolygiad gan blant ar y wefan hon.

Ymunwch yn y sgwrsio ar y dudalen Sgwrs. Gofynnwch i Arwyr y Byd Gwyllt eraill am awgrymiadau.

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy