Skip to content

1,046,203 books read so far

Matt Millz

Harry Hill, Steve May

Matt Millz

Subjects

  • Llyfrau doniol. Byddwch yn chwerthin nes syrthio oddi ar eich cadair
  • Teulu a ffrindiau. Chwerthin a dagrau a hapus byth wedyn
  • Llyfrau doniol. Byddwch yn chwerthin nes syrthio oddi ar eich cadair

Average rating

5 out 5

2 reviews

Meet Matt Millz - Britain's Youngest (and funniest!) Comedian! With the help of his diminutive manager, Kitty Hope, and his hapless form teacher, as well as the school brute, his heartthrob and Rob his best friend, Matt learns what it takes to be really funny .

Reviews

avatars/aesop-1.png

Best book ever

Dienw 12.09.2021

Very funny

Anonymous 31.08.2020

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy