Skip to content

1,046,184 books read so far

Sgrambl Caerwyllt

Sgrambl Caerwyllt

Ydych chi’n feistr posau?

I ddathlu thema Arwyr y Byd Gwyllt eleni, rydyn ni’n rhyddhau gêm newydd sbon – Sgrambl Caerwyllt!

I chwarae, mae angen i chi gwblhau tri phos gwahanol o’r arwyr. Tapiwch unrhyw deilsen i’w symud i’r lle gwag i weld a allwch ddadsgramblo’r llun. Po gyflymaf y byddwch chi’n cwblhau’r posau, yr uchaf fydd eich sgôr.

Mae pob pos ychydig yn wahanol bob tro rydych chi’n chwarae, sy’n golygu y gallwch chi chwarae dro ar ôl tro.

Oes gennych yr hyn sydd ei angen i gyrraedd y bwrdd arweinwyr?

Chwaraewch nawr

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy