Skip to content

1,046,184 books read so far

Dewch i Adnabod ein Harwyr: Helyg a Heledd (Willow and Hazel)

Dewch i Adnabod ein Harwyr: Helyg a Heledd (Willow and Hazel)

Rhowch groeso cynnes i Helyg!

Mae hi a Heledd y Wiwer Goch wrth eu bodd yn archwilio Coed Caerwyllt ac yn gofalu am yr anifeiliaid sy’n byw yno. Mae Helyg hefyd yn hoffi mynd i ddringo creigiau a dysgu sgiliau gwylltir newydd.

Pan nad ydyn nhw allan yn anturio, mae Helyg a Heledd yn hoffi darllen storïau bwgan iasoer gyda’i gilydd.

Ymunwch â Helyg a Heledd yn eich llyfrgell yr haf yma ar gyfer Arwyr y Byd Gwyllt!

Allwch chi eu helpu nhw i ofalu am y coed a mynd yn arwr byd gwyllt eich hun?

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy