Skip to content

1,045,836 Llyfr wedi’u Darllen

Dewch i Adnabod ein Harwyr: Dafydd a Gwenallt (David and Webster)

Dewch i Adnabod ein Harwyr: Dafydd a Gwenallt (David and Webster)

Dewch i gwrdd â Dafydd a’i ffrind Gwenallt y pry cop!

Maen nhw wrth eu bodd yn treulio amser yn ymyl yr afon, yn gwylio ac yn cofnodi’r holl fywyd gwyllt rhyfeddol sy’n dibynnu ar y cynefin hwn. Nid pysgod yn unig sy’n byw yma! Mae adar, trychfilod a mamolion fel dyfrgwn ac afancod i gyd yn dibynnu ar yr afon i fyw.

Mae Dafydd yn hoffi dysgu ffeithiau syfrdanol am anifeiliaid a mynd i wersylla gyda’i ffrindiau. Oeddech chi’n gwybod bod ieir bach yr haf yn blasu â’u traed?! Beth yw eich hoff ffaith chi am anifail?

Ymunwch â Dafydd a Gwenallt yn eich llyfrgell yr haf yma ar gyfer Arwyr y Byd Gwyllt!

Allwch chi eu helpu nhw i ofalu am yr afon a mynd yn arwr byd gwyllt eich hun?