Skip to content

1,045,836 Llyfr wedi’u Darllen

Dewch i Adnabod ein Harwyr: Carys a Caio (Carys and Doug)

Dewch i Adnabod ein Harwyr: Carys a Caio (Carys and Doug)

Dewch i gwrdd â’r tîm gwyrdd penigamp – Carys a Caio!

Mae Carys a’i chi ffyddlon Caio yn benderfynol o sicrhau mai Caerwyllt yw’r lle gorau i fyw ar gyfer pobl ac anifeiliaid. Mae nhw am godi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol ac annog eu cymuned i weithredu!

Pan nad ydyn nhw’n achub y blaned, fe gewch chi’r ddau yma’n darllen nofelau graffig neu’n gwylio adar yn y parc lleol.

Ymunwch â Carys a Caio yn eich llyfrgell yr haf yma ar gyfer Arwyr y Byd Gwyllt!
Allwch chi eu helpu nhw i drefnu gŵyl amgylcheddol a mynd yn arwr byd gwyllt eich hun?