Skip to content

1,046,184 books read so far

Dewch i Adnabod ein Harwyr: Callum a Siwan (Callum and Shelby)

Dewch i Adnabod ein Harwyr: Callum a Siwan (Callum and Shelby)

Dyma gyflwyno Callum a Siwan!

Ym Mae Caerwyllt gyda Siwan y cranc meudwy y bydd Callum i’w gael fel arfer. Mae’n mwynhau unrhyw beth sy’n ymwneud â’r traeth, boed hynny’n frigdonni, nofio neu chwilota mewn pyllau trai!

Mae Callum a Siwan hefyd yn frwd iawn dros amddiffyn y traeth. Maen nhw’n hoffi trefnu criwiau codi sbwriel yn rheolaidd i wneud yn siŵr bod yr arfordir yn lân ac yn ddiblastig. Pan nad yw Callum ar y traeth, mae’n hoffi ymgolli mewn stori antur dda.

Ymunwch â Callum a Siwan yn eich llyfrgell yr haf yma ar gyfer Arwyr y Byd Gwyllt!
Allwch chi eu helpu nhw i lanhau’r traeth a mynd yn arwr byd gwyllt eich hun?

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy