Skip to content

1,046,184 books read so far

Croeso i Holl Arwyr y Byd Gwyllt!

Croeso i Holl Arwyr y Byd Gwyllt!

Mae Sialens Ddarllen yr Haf 2021 bellach wedi cyrraedd! Rydym yn ysu am eich cyflwyno chi i’n harwyr gwych a’ch rhoi chi ar ben ffordd ar gyfer eich taith ddarllen!

Dewch i adnabod yr Arwyr

Cliciwch ar y dolenni isod i ddysgu rhagor am gymeriadau’r flwyddyn hon a’u cynlluniau i sicrhau mai Caerwyllt yw’r lle gorau i fyw erioed!

Helyg a Heledd
Dafydd a Gwenallt
Faiza a Llygoden
Callum a Siwan
Carys a Caio
Marcus a Jac

Cymryd Rhan yn y Sialens

Gallwch chi gymryd rhan yn y Sialens drwy gofrestru yn eich llyfrgell leol. Fe gewch chi eich map Poster Casglu o Gaerwyllt a gallwch chi ddechrau derbyn sticeri am bob llyfr a ddarllenwch chi! Eisiau cael gwybod pa lyfrgelloedd yn eich ardal chi sy’n rhedeg y Sialens? Defnyddiwch ein Parth Llyfrgelloeddnewydd sbon.

Neu gallwch chi gymryd rhan yn y Sialens yma ar ein gwefan! Gwnewch gyfrif a dechreuwch gofnodi ac adolygu’r llyfrau yr ydych chi wedi’u darllen. Mwya’n y byd a ddarllenwch chi, mwya’n y byd o fathodynnau a gweithgareddau a ddatglowch chi!

Mae digon i’w wneud ar ein gwefan, o gemau i weithgareddau a chystadlaethau. Gallwch chi hyd yn oed siarad am eich hoff lyfrau a chymeriadau yn y lle Sgwrs.

Felly, ewch ati i ddarllen a pharatowch eich hun i fynd yn Arwr Byd Gwyllt!

Gwybodaeth i oedolion

Parth Ysgol

Ewch i’n Parth Ysgol i gael adnoddau am ddim a syniadau Sialens ar gyfer eich dosbarth

Darllenwch fwy

Parth Cartref

Ewch i’n Parth Cartref, sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i rieni, nain a thaid/mam-gu a thad-cu, a gofalwyr.

Darllenwch fwy

Parth Llyfrgell

Ewch i’n Parth Llyfrgell i ddod o hyd i lyfrgelloedd yn eich ymyl chi sy’n rhedeg y Sialens.

Darllenwch fwy