Skip to content

1,045,698 books read so far

Ynghylch Sialens Darllen yr Haf

Ynghylch Sialens Ddarllen yr Haf

Mae Sialens Ddarllen yr Haf, a gyflwynir gan Y Reading Agency, yn cael ei chyflenwi mewn partneriaeth â llyfrgelloedd cyhoeddus a’i noddi gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Mae’r Sialens yn annog plant rhwng 4 a 11 oed i fwynhau manteision darllen fel hamdden dros wyliau’r haf, gan ddarparu llawer o hwyl a mwynhad, yn ogystal â helpu atal gostyngiad mewn darllen dros yr haf.

Pob blwyddyn, mae’r Sialens yn ysgogi dros 700,000 o blant i ddal ati i ddarllen er mwyn adeiladu eu sgiliau a’u hyder.

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn annog plant 4 i 11 oed i fwynhau buddiannau darllen er pleser.

Eleni, thema Sialens Ddarllen yr Haf yw Arwyr y Byd Gwyllt, a grëwyd mewn partneriaeth â WWF, ac a ddarluniwyd gan yr awdur plant a’r darlunydd llwyddiannus Heath McKenzie.

Bydd Arwyr y Byd Gwyllt yn ysbrydoli plant i archwilio ffyrdd o helpu i achub y blaned, gan ganolbwyntio ar weithredu dros fyd natur a thaclo problemau amgylcheddol y byd go iawn, o lygredd plastig a datgoedwigo i ddirywiad bywyd gwyllt a byd natur.

Trwy gymryd rhan yn y Sialens, bydd plant yn gallu ymuno ag Arwyr y Byd Gwyllt i helpu i ddatrys rhai o’r bygythiadau hyn, gan ddysgu am bwysigrwydd yr amgylchedd tra’n helpu i adfer lefelau natur yng nghymdogaeth ‘Caerwyllt’.

Os ydy eich plentyn yn mwynhau cymryd rhan yn y Sialens Ddarllen yr Haf, medrwch fod o gymorth inni rannu’r profiad gyda hyd yn oed fwy o blant, cewch gyfrannu trwy bwyso yma.

Os hoffech roi cyfraniad mwy, adduned o gymynrodd neu gefnogi ein hymgyrch codi arian, anfonwch e-bost at Rebecca.Kendall@readingagency.org.uk.

Mae’r Reading Agency yn derbyn 100% o’ch cyfraniad. Cofiwch sicrhau caniatâd talwr y biliau.

Gofal cwsmeriaid 08448479800. Rhif Elusen 1085443.

Dychwelyd at yr Adran Amdanon ni